Klassieke Homeopathie

Klassieke homeopathie is een milde geneeswijze, zonder bijwerkingen. Het middel mag nooit niet erger zijn dan de kwaal. In de klassieke homeopathie wordt uitgegaan van een holistische benadering van de mens, d.w.z. de hele mens achter de kwaal staat centraal. Met de hele mens wordt bedoeld, alle emotionele, mentale en fysieke eigenschappen van een persoon samen benaderd als een geheel, waarbij elke eigenschap invloed heeft op (alle) andere eigenschappen. Als homeopaat behandel ik dan ook geen ziekte, maar een ziek mens of liever nog: een persoon met klachten. Klachten kunnen liggen op het fysieke, mentale en/of emotionele vlak.

Soorten Klachten

De mens wordt in de homeopathische aanpak niet in stukjes verdeeld, maar juist als een geheel benaderd. Er zijn dan ook geen specialisten, zoals we die uit het ziekenhuis kennen, binnen de klassieke homeopathie. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een homeopaat veel mensen met een bepaald soort klachten behandelt. Dat zou kunnen leiden tot een soort specialisatie. In de praktijk ontmoet je als homeopaat veel mensen met:

  • hoofdpijn
  • slaapproblemen
  • eetproblemen
  • concentratie problemen

Deze lijst is niet uitputtend en met zoveel meer aan te vullen.

Aanpak

Klassieke homeopathie is er op gericht het gelijke met het gelijksoortige te behandelen en zo klachten te verminderen. Maar wat is dan gelijksoortig? Gelijksoortig met wat? Een goede vraag!

In de klassieke homeopathie bestaan geen geneesmiddelen voor bepaalde klachten. In de klassieke homeopathie bestaan alleen geneesmiddelen voor jou als mens in combinatie met jouw klachten. De klacht drukt immers alleen uit dat er iets in onbalans is in jou. En jouw neusverkoudheid drukt hetzelfde uit als jouw obstipatie, jouw eczeem drukt hetzelfde uit als jouw astma. Welke onbalans is dat bij jou? Dat is de vraag die de homeopaat in het anamnesegesprek duidelijk probeert te krijgen. Zo’n eerste gesprek neemt dan ook gauw anderhalf tot twee uur in beslag!