Tarieven

De kosten van een homeopathische behandeling worden over het algemeen door de zorgverzekeraar vergoed, mits men aanvullend verzekerd is. Betaling vindt plaats aan het einde van iedere afspraak, waarna de kosten gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Pinnen is bij mij mogelijk.

Eerste afspraak – € 105,-

Voor een eerste afspraak maak ik graag 1,5 tot 2 uur vrij, zodat ik uitgebreid aandacht kan besteden aan jou als mens en je klachten.

Vervolg- & kinderconsult – € 90,-

Voor kinderen geldt een aangepast tarief voor de eerste afspraak. De anamnese is minder uitgebreid omdat de ziektegeschiedenis minder uitgebreid is. (max. 1 uur)

Kort vervolgconsult – € 60,-

Tijdens deze vervolgafspraak (30 – 45 minuten) wordt kort nagegaan of alles goed gaat. Het is prettig om controle op de werking van het middel te houden.

Telefonisch consult – € 20,-

Dit is een advies per telefoon bedoeld voor kleine vragen of het vragen van een volgende potentie of herhaling.

Vergoedingen

Aansluiting van een homeopaat bij een beroepsvereniging garandeert jou, als cliënt, dat de homeopaat in kwestie een gedegen opleiding heeft en zijn/haar vak verstaat. Ook kan de cliënt in geval van nood een beroep doen op een onafhankelijk klachtencommissie. Maar de meest praktische reden om hier op te letten is dat hierdoor de meeste zorgverzekeraars een homeopathische behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden, mits je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten.

Aangesloten bij

NVKH – Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

beroepsorganisatie

De beroepsvereniging NVKH stelt zich tot doel de kwaliteit van de bij haar aangesloten homeopaten op hoog niveau te houden. Deze kwaliteitszorg behelst opleiding, nascholing, beroepsethiek en praktijkvoering. Voor meer informatie zie www.nvkh.nl. Bezoek je een homeopaat aangesloten bij de NVKH, dan wordt het consult vergoed door je zorgverzekeraar in je aanvullende verzekering.

RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ is het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten. Zij zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en hebben een diploma van een opleiding van 4 jaar op HBO-niveau en een geaccrediteerd (erkend) diploma Medische Basiskennis. Tevens voldoen zij jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van bij- en nascholing, intervisie en nog veel meer.

KVHN – Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland

De KVHN (bestaat sinds 1886) behartigt de belangen van haar leden en beoogt de erkenning van homeopathie als volwaardige vorm van geneeskunde in Nederland. Iedereen kan lid worden, het is een vereniging voor iedereen die homeopathie een warm hart toedraagt. Voor meer informatie zie vereniginghomeopathie.nl.

Quasir – Expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg

Een klacht is altijd vervelend, voor u en voor de therapeut, maar achter elke klacht schuilt ook een kans. De kans om mijn kwaliteit en dienstverlening te verbeteren. Cruciaal hiervoor is dat de klachtenbehandeling zorgvuldig en vanuit onafhankelijkheid wordt aangepakt. Quasir ondersteunt mij hierbij. Quasir is het expertisecentrum voor klachten­management in de zorg- en welzijnssector.